нереалност

нереалност
същ. - недействителност
същ. - невероятност, фантазия, утопия
същ. - призрачност, илюзорност

Български синонимен речник. 2013.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • илюзорност — същ. недействителност, призрачност, нереалност …   Български синонимен речник

  • недействителност — същ. нищожност, невалидност същ. анулиране, обезсилване същ. призрачност, илюзорност, нереалност …   Български синонимен речник

  • неосъществимост — същ. невъзможност, неприложимост, нереалност, непостижимост …   Български синонимен речник

  • призрачност — същ. недействителност, илюзорност, нереалност …   Български синонимен речник

  • сън — същ. дрямка, просъница същ. съновидение, видение, халюцинация, мираж същ. блян, мечта, илюзия, утопия, фантазия, нереалност …   Български синонимен речник

  • утопичност — същ. химеричност, нереалност, идеализиране, фантастичност …   Български синонимен речник

  • утопия — същ. утопичност, химера, фантазия, мечта, блян, идеал, нереалност …   Български синонимен речник

  • фантастичност — същ. химеричност, нереалност, утопичност …   Български синонимен речник

  • фикция — същ. недействителност, нереалност, отвлеченост, въображаемост, въображение, фантазия, заблуда, измама, илюзия, измислица, лъжа, фалш, утопия …   Български синонимен речник

  • химера — същ. утопия, измама, призрак, мираж, лъжа, фикция, заблуда същ. фантазия, мечта, блян, идеал, сън, нереалност, неосъществимост, недействителност същ. нещо недействително, илюзия …   Български синонимен речник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”